Otwarcie ósmego konkursu w ramach JU ENIAC

07.03.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 5 marca 2013 roku otwarto ósmy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanoelektroniki.  

Szczegółową tematykę konkursu określa dokument Annual Work Programme 2013.

Na finansowanie polskich podmiotów NCBR dysponuje budżetem w wysokości 500 000 euro.

Konkurs przebiega dwuetapowo. Międzynarodowy Kordynator projektu składa wspólny wniosek wstępny w języku angielskim poprzez system elektroniczny SEP dostępny pod adresem www.eniac.eu/web/calls/call8_EPSS.php, w terminie do 23 maja 2013 roku. Wniosek pełny należy złożyć do 12 września 2013 roku. Polscy Wnioskodawcy do wspólnego pełnego wniosku dołączają dodatkowo wypełniony w języku polskim formularz „FORM C”, zgodny ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej, warunków konkursu, tematyki itd. można uzyskać na stronach internetowych JU ENIAC, pod adresem: www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call8_2013-1.php

Polscy wnioskodawcy, których projekty zostaną rekomendowane do finansowania, będą ponadto zobowiązani do złożenia w Centrum krajowych wniosków o dofinansowanie w języku polskim, zgodnie z terminem oraz wzorem dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie internetowej NCBR.

                                                                   .  
Informacji dotyczących konkursu w NCBR udziela:


Maria Bojanowska-Sot
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych INFOTECH
e-mail: maria.bojanowska@ncbr.gov.pl
Tel.: 22  22 39 07 158 lub +48 515 061 549

Pliki do pobrania:

Guide for Applicants

Annual Work Programme 2013

Form C – 2013 - wzór

Wstecz