Lider - wzór Raportu rocznego dla czwartej edycji Programu

11.12.2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” zamieszczony został wzór Raportu rocznego.

Ponadto, NCBR pragnie podkreślić, że zmiany związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami Umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu Lider, należy składać odrębnie (Wnioskiem o zmiany dostępnym w ww. zakładce „Materiały do pobrania”).

Wstecz