II konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE - aktualizacja dokumentów

17.10.2014

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w zakładce dokumenty do pobrania został zamieszczony zaktualizowany wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach II konkursu Programu INNOWACJE SPOŁECZNE. W umowie zostały zaktualizowane m.in. zapisy dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zapisy dotyczące monitorowania i sprawozdawczości.


Dodatkowo, w zakładce dokumenty do pobrania zostały zamieszczone wzory wybranych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Wstecz