Wyniki oceny formalnej – III konkurs programu INNOTECH

05.09.2013

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż w trzecim konkursie w ramach Programu INNOTECH wpłynęło 709 wniosków (150 w ścieżce Hi-Tech, 559 w ścieżce In-Tech). Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 547 wnioski (139 w ścieżce Hi-Tech, 408 w ścieżce In-Tech). 162 wnioski nie spełniły wymogów formalnych konkursu wskazanych w załączniku nr 3 do Regulaminu (11 w ścieżce Hi-Tech, 151 w ścieżce In-Tech).


Do Wnioskodawców, których wnioski uzyskały negatywną ocenę formalną  zostaną wystosowane pisma wskazujące przyczyny odrzucenia wniosku. Zgodnie z Regulaminem konkursu, od niniejszej  informacji przysługuje protest do Dyrektora Centrum w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wnioskodawcy.
 
Szczegółowe informacje o procedurze składania protestów znajdą Państwo poniżej:


O wszelkich informacjach dotyczących procesu oceny wniosków będziemy Państwa informować na stronie internetowej Programu w sekcji Aktualności.

Wstecz