Wyniki oceny formalnej – CCS 2013 Call

13.12.2013

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej  w konkursie CCS 2013 Call. Wnioski ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny merytorycznej.
Promotorzy Projektów (Project Promoters), które zostały odrzucone w ocenie formalnej otrzymają pisemną informację o przyczynach odrzucenia wniosku.

Wstecz