Aktaualizacja wzorów dokumentów

21.08.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zostały zamieszczone zaktualizowane wersje następujących dokumentów:

  • Wzór raportu rocznego z realizacji projektu
  • Wzór raportu po zakończeniu fazy koncepcyjnej (fazy K)
  • Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (część A)
  • Wzór aneksu do umowy TANGO1
Wstecz