JPI AMR - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie

20.03.2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 17 marca otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących temat Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance.


Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


SECOND CALL FOR TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS WITHIN THE JOINT PROGRAMME INITIATIVE ANTIMICROBIAL RESISTANCE


Temat konkursu:

Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance.


Zakres konkursu:

Sustain defense against AMR in human and animal health by:

 • reviving Neglected and Disused AntiBiotics (ND-AB)
 • designing combinations of ND-AB and antibiotic
 • designing combinations of ND-AB and non-antibiotic

to reduce occurrence of resistance or overcome established resistance.
The activity of ND-AB and the synergy of the combinations of ND-AB with other antibiotics and non-antibiotic should be validated by testing for activity/synergy in vitro and in validated animal models with pharmacokinetic/pharmacodynamic (PK/PD) modelling.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • ARGENTINA  Ministry of science, technology and productive innovation (MINCYT)
 • BELGIUM  The research Foundation - Flanders (FWO)
 • BELGIUM  The National Fund for Scientific Research – French speaking community (FNRS)
 • FRANCE  French Agency National of the Research (ANR)
 • GERMAN  The Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • ITALY  The Ministry of Health (MoH)
 • NETHERLANDS The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw)
 • NORWAY  The Research Council of Norway (RCN)
 • POLAND  National Centre for Research and Development (NCBR)
 • SWEDEN  Swedish Research Council (SRC)

Data otwarcia naboru wniosków:

17 marca 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

12 maja 2015 r., 17:00 CET

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

25 sierpnia 2015 r., 17:00 CET

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  submission2015.jpiamr.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro:

kurs z dnia otwarcia konkursu: 4.1392 PLN


Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.jpiamr.eu/activities/secondjointcall/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Aleksandra Mościcka-Studzińska
tel.: +48 22 39 07 177
faks: +48 22 20 13 408
e-mail: aleksandra.moscicka@ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Beata Kwiatkowska
tel.:  +48 22 39 07 206
faks:  +48 22 201 34 08
e-mail:  beata.kwiatkowska@ncbr.gov.pl
Dział finansowy

Kontakt w JPI AMR:

Sekretariat konkursu:
The French National Research Agency, ANR
Dr. Serena Battaglia
tel.:  +33 (0)1 78 09 80 14
e-mail:  JCSAMR@agencerecherche.fr

Strona internetowa programu:

www.jpiamr.eu

Materiały do pobrania:

 1. Call text
 2. Guidelines for Applicants
 3. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
 4. Klasyfikacja KIS
 5. Klasyfikacja MAE
 6. Klasyfikacja NABS
 7. Klasyfikacja OECD
 8. Przewodnik kosztów kwalifikowanych


Wstecz