Wzór raportu okresowego obowiązującego w programu Współpraca Polska-RPA

05.12.2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzór raportu okresowego obowiązujący dla projektów realizowanych w ramach programu Współpraca Polska-RPA.

Przypominamy, że zapisy dotyczące raportu okresowego znajdują się w §2 i §3 Warunków ogólnych realizacji projektu  i § 3 Klauzul Specjalnych.

Wstecz