Szybka ścieżka - OZE w transporcie – ogłoszenie konkursu nr 4/1.1.1/2020

31.03.2020

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w transporcie. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na wnioski czekamy od 30 kwietnia do 10 lipca br. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. Poprawa wniosku, w przeciwieństwie do konkursów ogłaszanych w ciągu ostatniego roku, będzie miała miejsce po spotkaniu panelu z wnioskodawcą, a nie przed.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wstecz