Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2020 r.

28.02.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 27 lutego br. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. Nowy harmonogram poszerza ofertę konkursów ogłaszanych w bieżącym roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1. POIR.

Najbliższy planowany konkurs, planowany do ogłoszenia już 9 marca br., dotyczy finansowania projektów „Szybkiej ścieżki dla Mazowsza” z budżetem 500 mln zł. Nabór w konkursie zostanie przeprowadzony od 9 kwietnia do 14 maja br.

Kolejny konkurs w poddziałaniu 1.1.1 będzie przeznaczony dla przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekty w ramach Ścieżki tematycznej: OZE w transporcie. Konkurs zostanie ogłoszony 31 marca br. Wnioski będzie można składać od 30 kwietnia do 10 lipca br.

Nowy harmonogram wskazuje także:

  • na wydłużenie naboru w poddziałaniu 1.1.1. w konkursie Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” do 30 kwietnia br.,
  • daty drugiego w bieżącym roku konkursu „Szybkiej ścieżki” (ogłoszenie konkursu: 1 lipca, a nabór w dniach 3 sierpnia – 14 września br.),
  • daty konkursu w Poddziałaniu 4.1.4. Projekty aplikacyjne (ogłoszenie konkursu: 1 czerwca, a nabór w dniach 1-31 lipca br.),
  • wartość alokacji przeznaczonej na konkurs ogłoszony 3 lutego br. przez OPI-PIB w Działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki (kwota 500 mln zł).

Harmonogram konkursów ogłaszanych przez NCBR w 2020 r. znajduje się na stronie WWW. Można go także pobrać tutaj.

Aktualna wersja harmonogramu POIR jest także dostępna na portalu Programu: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow

Wstecz