II konkurs Programu BIOSTRATEG - informacja o odwołaniach

25.05.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach II konkursu programu Biostrateg Komisja Odwoławcza Rady Centrum spośród 10 złożonych odwołań podjęła osiem uchwał w sprawie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia i dwie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia odwołania.

Wyniki rozstrzygnięć znajdą Państwo poniżej:

Wstecz