Aktaualizacja wzorów dokumentów

21.08.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w zakładce Dokumenty do pobrania zostały zamieszczone następujące dokumenty:

•    Wzór raportu rocznego z realizacji projektu
•    Wzór raportu po zakończeniu fazy koncepcyjnej (fazy K)
•    Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (część A)
•    Wzór aneksu do umowy TANGO2
•    Wzór wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie

Wstecz