Wyniki I Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

25.05.2017

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza wyniki I Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG.
 
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 18 wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.
 
Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 10 Regulaminu I konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą, a treść recenzji udostępniona w systemie OSF.

Odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu I konkursu, można składać do Centrum
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej. Zgodnie z rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu I konkursu, odwołania można składać wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych.
 
W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania, informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

Wstecz