Aktualizacja listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków złożonych w III konkursie Programu Biostrateg

13.09.2017

Informujemy, że w wyniku zwolnienia środków na dofinansowanie projektów w III konkursie Programu Biostrateg nastąpiła aktualizacja Listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zmianom uległy statusy projektów ID: 343817 (poz. nr 17 na liście) i 344433 (poz. nr 18 na liście) z „Ocena merytoryczna pozytywna z rekomendacją finansowania pod warunkiem dostępności środków” na „Ocena merytoryczna pozytywna z rekomendacją finansowania”.

Wstecz