Lista projektów, z którymi NCBR zawarło umowy o wykonanie i finansowanie projektów w ramach I konkursu programu GOSPOSTRATEG

08.10.2019

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia I konkursu w ramach programu GOSPOSTRATEG, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarło 30 umów o wykonanie i finansowanie projektów, zgodnie z informacjami znajdującymi się w załączonych listach rankingowych. Przyporządkowanie podpisanych umów do poszczególnych obszarów Programu przedstawia się następująco:

  1. Obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu – 12 wniosków;
  2. Obszar pułapki braku równowagi – 4 wnioski;
  3. Obszar pułapki demograficznej – 1 wniosek;
  4. Obszar pułapki słabości instytucji – 13 wniosków
Wstecz