Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

25.04.2017

Uprzejmie informujemy, że w pierwszej połowie maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority/ISERD) planują otwarcie konkursu  na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy (MŚP) oraz konsorcja naukowe.

Szczegółowe informację będą opublikowane w dniu otwarcia konkursu.

Wstecz