Zakończenie I etapu oceny merytorycznej w programie LIDER IX

25.05.2018

Uprzejmie informujemy, że I etap oceny merytorycznej w programie LIDER IX został zakończony.

Poniżej została udostępniona lista wniosków spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista A) oraz lista wniosków nie spełniających kryterium udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (lista B).

Pliki do pobrania:

Ponadto, w systemie informatycznym (https://lsi.ncbr.gov.pl) udostępniono recenzje opracowane w ramach I etapu oceny merytorycznej wniosków złożonych w Programie LIDER IX. Zgodnie z Regulaminem IX Konkursu w Programie LIDER w terminie 7 dni kalendarzowych od udostępnienia recenzji, Wnioskodawcy, których wnioski zakwalifikowały się  do  II  etapu  oceny  merytorycznej, mogą się do nich pisemnie ustosunkować za pośrednictwem systemu informatycznego. Nie jest to jednak wymóg obligatoryjny. Uwagi i komentarze Wnioskodawców stanowią dodatkowy materiał, na który Wnioskodawcy nie otrzymują odpowiedzi i który może być wykorzystany na etapie rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu oceny rozpoczną się w miesiącu lipcu br. Z osobami zaproszonymi na rozmowę kwalifikacyjną będziemy się kontaktować drogą mailową.

Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej otrzymają pisemną informację w tej sprawie.

Wstecz