JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ PROJEKT? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH III OSI PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ W NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizując obowiązki Instytucji Pośredniczącej dla III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i chcąc wspierać Beneficjentów w realizacji projektów objętych dofinansowaniem, przygotowało PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW (do pobrania poniżej).

Poradnik JAK SKUTECZNIE ROZLICZYĆ PROJEKT? został przygotowany z myślą o tym, by wesprzeć Beneficjentów w sprawnej realizacji projektu, efektywnym jego rozliczaniu i pomóc w uniknięciu błędów powodujących wydłużenie procesu weryfikacji i akceptacji wniosków o płatność.

Poradnik ma charakter instruktażowy i stanowi zbiór dobrych praktyk jak poprawnie przygotować wniosek o płatność, wskazówek na co zwracać szczególną uwagę podczas przesyłania dokumentów do weryfikacji wniosku i stanowi uzupełnienie Podręcznika Beneficjenta oraz innych dokumentów programowych i konkursowych, w tym dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu.

Treści zawarte w Poradniku zostały oparte na przykładach zaczerpniętych z projektów realizowanych w ramach III Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poradnik został opracowany w celu realnego wsparcia Beneficjentów w procesie realizacji i rozliczania projektu, dlatego zachęcamy wszystkie osoby zaangażowanie w zarządzanie i rozliczanie projektów po stronie Beneficjenta do zapoznania się z jego treścią.