Spółka NCBR+ została powołana w 2018 roku w celu wsparcia realizacji statutowych zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBR+ sp. z o.o. jest podmiotem prawa prywatnego w pełni zależnym od Centrum, które to jest jednoosobowym wspólnikiem i jedynym kontrahentem spółki. NCBR+ świadczy usługi wyłącznie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a pracownicy NCBR i NCBR+ realizują wspólne cele. 


Kontakt:

NCBR+ sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

E-mail:

REGON: 369980780

NIP: 7010818065