Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PI usytuowany jest w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

PI udziela informacji Klientom od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15.
Kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym jest możliwy pod numerem telefonu 22 39 07 170, 22 39 07 191 oraz 22 39 07 377 w godzinach 8:15-16:15.
Koszt połączenia jak za połączenia lokalne.

Nasi Pracownicy udzielają informacji o ofercie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dogodny dla Ciebie sposób:

 • podczas spotkań w Punkcie (umów się na spotkanie); 
 • poprzez naszą infolinię (zadzwoń pon.-pt. 8:15-16:15);
 • poprzez konsultacje drogą mailową (wypełnij poniższy formularz).


W przyszłości:

 • konsultacje poprzez aplikację Messenger dostępną na stronie internetowej NCBR.

Zapytania kierowane drogą mailową należy przesyłać na wskazany poniżej formularz zgłoszeniowy. Konsultacje osobiste są prowadzone przez Konsultantów w siedzibie Punktu Informacyjnego. Na spotkanie konsultacyjne należy zapisać się na konkretny dzień i godzinę. Zapisów można dokonać poprzez Stronę internetową (formularz zgłoszeniowy) lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 39 07 170. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa maksymalnie do 60 minut.

Co należy do zadań Punktu Informacyjnego:

 • przekazywanie Klientom informacji o ofercie programowej NCBR, w tym w szczególności o programach, konkursach, przedsięwzięciach i działaniach finansowanych przez NCBR, kryteriach wyboru projektów w ramach poszczególnych programów, itp.;
 • wsparcie Klientów w definiowaniu projektów badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności udzielanie informacji nt. etapów projektów B+R;
 • udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania wpływające do Punktu ze strony Klientów;
 • wsparcie Klientów w odnalezieniu informacji nt. oferty programowej NCBR oraz konkretnej dokumentacji konkursowej;
 • przekazywanie Klientom informacji na temat funkcjonowania ekosystemu wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce;
 • przekazywanie Klientom informacji na temat innych agencji rządowych, w których można uzyskać różnego rodzaju wsparcie w rozwoju firmy, w szczególności w oparciu o działalność badawczo-rozwojową.

 Zadaj pytanie do Punktu Informacyjnego:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane udostępnione przez niniejszy formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z rozpatrywaniem sprawy zgłoszonej do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną