Rzecznik Funduszy Europejskich w NCBR


Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich spostrzeżeń i opinii na temat realizacji programów operacyjnych w Centrum oraz dzielenia się sugestiami i pomysłami jak moglibyśmy usprawnić nasze działania. Każdy Państwa głos to cenna wskazówka i wiedza pomagającą nam w dążeniu do stałego podnoszenia jakości naszych usług. 

dr inż. Małgorzata Skibska -Zielińska
Rzecznik Funduszy Europejskich w NCBR


Zgłoszenie do Rzecznika FE

  1. Dane Zgłaszającego
  2. Dane sprawy
  3. * pole wymagane
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje dane udostępnione przez niniejszy formularz zgłoszeniowy będą przetwarzane w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji związanej z rozpatrywaniem sprawy zgłoszonej do Rzecznika Funduszy Europejskich w NCBR. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

    Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną