Dr n. med. Radosław Sierpiński, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych, Doradca Ministra Zdrowia, kardiolog. Dr R. Sierpiński ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie jest słuchaczem studiów MBA in Medicine. Pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie oraz prywatnych jednostkach opieki zdrowotnej. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień na międzynarodowych kongresach medycznych w zakresie kardiologii, telemedycyny i organizacji ochrony zdrowia, współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem Serce dla Arytmii. W obszarze jego zainteresowań znajdują się w szczególności innowacyjne technologie, management nauki oraz komercjalizacja badań. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Zespołu Efekt Zdrowie przy Ministrze Zdrowia.