Główne założenia programu

eVan jest kolejnym programem realizowanym przez NCBR w nowej formule. Partnerami NCBR w tym programie są 4 spółki energetyczne Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja, a także Poczta Polska, zgodnie z Listami intencyjnymi zawartym w czerwcu 2018 r.

Cel programu

Zgodnie z przyjętymi założeniami celem programu eVan ma być opracowanie innowacyjnych, bezemisyjnych pojazdów użytkowych, które powstaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez różnych Wykonawców. Pojazdy mają być dostosowane do potrzeb ww. Partnerów. Tym samym Program pozwoli na stworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technicznych będących odpowiedzią na potrzeby rynku.

Główne zasady realizacji

Tak jak w przypadku pozostałych programów realizowanych w nowej formule B+R, prace badawcze zostaną podzielone na etapy. Do kolejnych etapów będzie przechodzić coraz mniejsza liczba Wykonawców (ci, którzy osiągną najlepsze rezultaty prac i zakładane kamienie milowe), a do ostatniej fazy dopuszczony zostanie Podmiot (bądź kilka Podmiotów), którego produkt w najwyższym stopniu osiągnie zakładane parametry.