Założenia programu

Program „e-Van” to jeden z programów NCBR planowanych do realizacji w formule problem-driven research. W programach tych NCBR, w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę rynkową, gospodarczą, społeczną, finansuje portfolio projektów badawczych, których realizacja ma doprowadzić do rozwiązania określonego problemu. Celem programu „e-Van” jest opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych elektrycznego pojazdu dostawczego kat. N1 o innowacyjnych funkcjonalnościach i uniwersalnym zastosowaniu. 

Główne zasady realizacji

Podobnie, jak w przypadku programów „Magazynowanie wodoru” oraz „Bloki 200+” uruchomione przez NCBR postępowanie będzie prowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP) , a realizacja prac zostanie podzielona na kilka etapów. W ramach poszczególnych etapów, wykonawcy będą opracowywać konkretne wyniki prac etapów, na podstawie których następnie NCBR będzie prowadził ocenę i selekcję wykonawców do kolejnego etapu.