Założenia programu

Program „e-Van” jest kolejnym programem realizowanym przez NCBR w nowej formule problem-driven research. Zgodnie z tą formułą, w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę rynkową, gospodarczą, społeczną, NCBR finansuje portfolio projektów badawczych, których realizacja ma doprowadzić do rozwiązania określonego problemu.
W celu przygotowania i realizacji programu „e-Van”, w czerwcu 2018 r. NCBR podpisało listy intencyjne ze spółkami energetycznymi - Enea S. A., Energa-Operator S. A., PGE Dystrybucja S. A. i Tauron Dystrybucja S. A. oraz Pocztą Polską, jako stronami bezpośrednio zainteresowanymi wynikami prac B+R realizowanych w ramach przyszłego programu.

Cel programu

Za główny cel programu „e-Van” obrano wdrożenie na rynek, opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach programu, elektrycznego pojazdu dostawczego kat. N1 o innowacyjnych funkcjonalnościach i uniwersalnym zastosowaniu. NCBR zakłada, iż uruchomienie programu „e-Van” pozwoli na intensyfikację rozwoju technologii sektora motoryzacyjnego i rozwiązań stosowanych w pojazdach dostawczych, a także opracowanie produktu finalnego „skrojonego na miarę” potrzeb użytkowników końcowych dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom.

Główne zasady realizacji

Podobnie, jak w przypadku programów „Magazynowanie wodoru” oraz „Bloki 200+”, program „e-Van” będzie realizowany w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP) i zostanie podzielony na kilka etapów. W ramach poszczególnych etapów, wykonawcy będą opracowywać konkretne wyniki prac etapów, na podstawie których następnie NCBR będzie prowadził ocenę i selekcję wykonawców do etapu kolejnego. Formuła realizacji programu zakłada, że w etapie ostatnim, wykonawcy będą zobowiązani dostarczyć pojazd homologowany, gotowy do wdrożenia na rynek.