ev-at-ncbr.gov.pl

Osoby do kontaktu:
 
Maciej Martyniuk
Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
tel.: (22) 39 07 380, +48 513 709 102
e-mail: maciej.martyniuk-at-ncbr.gov.pl 

Agata Miętek
Zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
tel.: (22) 39 07 386, +48 507 063 019
e-mail: agata.mietek-at-ncbr.gov.pl