Program Magazynowania wodoru - Lista Rankingowa

21.09.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu konkursowym nr 113/18/PU pn. „Magazynowanie wodoru”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego zakończono ocenę formalną i merytoryczną złożonych Wniosków o dopuszczenie do postępowania.

Wyniki oceny dokonanej zgodnie z wymogami regulaminu przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą „Magazynowanie wodoru”, ujęte w postaci Listy Rankingowej, zostały 18 września 2018 r. zatwierdzone przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający informuje, że pozytywne oceny i kwalifikacje do podpisania Umowy, zgodnie z Listą Rankingową, otrzymali Wnioskodawcy wymienieni poniżej:

Np.

Nazwa Wnioskodawcy i projektu

Liczba punktów za kryterium:

Liczba punktów

Wynagrodzenie, zł

Finansowanie

INN

Ocena P

POZP

WN

KOM

1

Instytut Wysokich Ciśnień "Unipress"
"Bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności"

1,00

1,89

4,60

0,05

0,67

8,21

90 000,00 zł

tak

2

Stako Sp. z o.o.
"Zasobnik do magazynowania 3,33 kg wodoru sprężonego do zasilania ogniwa paliwowego pojazdu samochodowego, zbudowany w oparciu o kompozytowe zbiorniki typu IV o ciśnieniu serwisowym 700 bar"

1,00

1,70

4,60

0,06

0,20

7,56

89 000,00 zł

tak

3

Doradztwo Biznesowe i Informatyczne Aleksander Popończyk
"Urządzenia do niskoenergetycznego rozkładu amoniaku będącego nośnikiem wodoru jako element linii zasilania wodorem ogniw paliwowych typu PEM i AFC"

1,00

2,13

2,50

0,07

0,27

5,97

86 100,00 zł

tak

4

Composite Solutions Sp. z o.o.
"Wysokociśnieniowy zasobnik do magazynowania sprężonego wodoru na bazie zbiornika kompozytowego z linerem polimerowym i pojemności 300 litrów"

0,70

1,47

2,70

0,19

0,67

5,73

62 300,00 zł

tak

5

Politechnika Łódzka
"Niskociśnieniowy zbiornik wodoru ze złożem chemisorbującym na bazie modyfikowanych, alotropowych nanostruktur węgla"

1,00

1,31

3,10

0,00

0,20

5,61

100 000,00 zł

tak

6

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
"H2 NAUTIC - zbiornik do magazynowania energii w postaci wodoru na potrzeby łodzi turystycznych"

1,00

0,77

2,80

0,00

1,00

5,57

100 000,00 zł

tak

7

AD-VENTA, CIM-mes Projekt sp. z o.o.
"Innowacyjny zintegrowany system wodorowy dla lekkich zastosowań elektromobilnych UltraSafeH2"

0,70

1,32

3,30

0,03

0,22

5,57

95 000,00 zł

tak

8

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
"Wysokociśnieniowy "inteligentny" zasobnik przeznaczony do gromadzenia wodoru pod ciśnieniem 70 MPa z wykorzystaniem zbiornika kompozytowego typu 4-go"

0,90

0,64

3,40

0,00

0,33

5,27

100 000,00 zł

tak

Wstecz