LISTA RANKINGOWA po selekcji Fazy 1 w programie Magazynowanie wodoru - postępowanie nr 113/18/PU

28.02.2019

Kolejność wg uzyskania najwyższej liczby punktów

Wykonawca

Nazwa projektu

Liczba punktów

Wynik

1

Stako Sp. z o.o.

ul. Poznańska 54,

76-200 Słupsk

Zasobnik do magazynowania 3,33 kg wodoru sprężonego do zasilania ogniwa paliwowego pojazdu samochodowego, zbudowany w oparciu o kompozytowe zbiorniki typu IV o ciśnieniu serwisowym 700 bar

7.71

Pozytywny

2

Instytut Wysokich Ciśnień "Unipress"

ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa

Bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności

7.01

Pozytywny

3

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. W. Urbanowicza 2,

00-908 Warszawa

H2 NAUTIC - zbiornik do magazynowania energii w postaci wodoru na potrzeby łodzi turystycznych

5.87

Pozytywny

4

Doradztwo Biznesowe i Informatyczne Aleksander Popończyk ul. Sarmacka 13/15,

02-972 Warszawa

Urządzenia do niskoenergetycznego rozkładu amoniaku będącego nośnikiem wodoru jako element linii zasilania wodorem ogniw paliwowych typu PEM i AFC

5.58

Pozytywny

5

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116,

90-924 Łódź

Niskociśnieniowy zbiornik wodoru ze złożem chemisorbującym na bazie modyfikowanych, alotropowych nanostruktur węgla

5.30

Pozytywny

6

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27,

50-370 Wrocław

Wysokociśnieniowy "inteligentny" zasobnik przeznaczony do gromadzenia wodoru pod ciśnieniem 70 MPa z wykorzystaniem zbiornika kompozytowego typu 4-go

5.32

Negatywny

7

Composite Solutions Sp. z o.o. ul. Jedności Narodowej 55-57/7,

50-262 Wrocław

Wysokociśnieniowy zasobnik do magazynowania sprężonego wodoru na bazie zbiornika kompozytowego z linerem polimerowym i pojemności 300 litrów

--

Negatywny

Wstecz