Szanowni Państwo,

Informujemy, że 15 grudnia 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases

 

Temat konkursu

choroby rzadkie

Zakres konkursu

(skrót)

 

Transnational research proposals must cover at least one of the following areas, which are equal in relevance for this call:

a. Research to accelerate diagnosis, e.g.:

·         New schemes for finding diagnosis for undiagnosed patients;

·         Improved annotation and interpretation of variants and development of diagnostic tests for the more prevalent variants;

·         Novel modalities of functional analysis of candidate variants through in vitro, cell, tissue or animal studies.

·         -omic or multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and mechanisms including development of relevant bioinformatic tools;

b. Research to explore disease progression and mechanisms, e.g.:

·         Natural history studies and patient registries (also for clinical trial readiness). Whenever possible these should include development and use of patient reported outcome measures. In addition, the exploration of the use of standardized M-Health-based surveillance instruments and of patient entered data to gather information for natural history studies is welcome;

·         Identification of clinical biomarkers, clinical outcome measures and surrogate endpoints;

·         Identification of novel pathophysiological pathways in appropriate disease models that effectively mimic the human condition

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

·         Austrian Science Fund (FWF), Austria

·         Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders

·         Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, Wallonia*

·         Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada

·         Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec (Canada)

·         Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Czech Republic

·         Ministry of Social Affairs of Estonia (MoSAE), Estonia

·         Academy of Finland (AKA), Finland

·         French National Research Agency (ANR), France

·         French Foundation for Rare Diseases (FFRD), France

·         Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany*

·         German Research Foundation (DFG), Germany

·         General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece

·         National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary

·         Health Research Board (HRB), Ireland

·         Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel

·         Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy*

·         Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Italy

·         Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Lombardy (Italy)*

·         Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)

·         Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania

·         National Research Fund (FNR), Luxembourg

·         National Centre for Research and Development (NCBR), Poland

·         The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal

·         Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia

·         National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain

·         Swedish Research Council (SRC), Sweden

·         Vinnova, Sweden

·         Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland

·         Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands

·         The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey

·         The French National Institute of Health and Medical Research (INSERM), France (will provide dedicated funding only to Patient Advocacy Organisations)

Data otwarcia naboru wniosków

 

15 grudnia 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

15 lutego 2019 r.

 

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny pod linkiem na stronie http://www.ejprarediseases.org/index.php/funding/

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Czwarty kwartał 2019 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przygotowaną opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Kurs euro

4,2835 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC – z uwagi na uruchomienie konkursu w sobotę, przyjęto kurs z następnego dnia roboczego, tj. z 17 grudnia 2018 r.)

Status prawny konkursu

·         Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1447).

·         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.ejprarediseases.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

 

Marcin Chmielewski

Tel: 22 39 07 109

Fax: 22 20 13 408

E-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w EJP RD:

 

 

Sekretariat konkursu:

Joint Call Secretariat at DLR-PT, Niemcy:

EJPRD2019-at-dlr.de

 

Katarzyna Saedler

katarzyna.saedler-at-dlr.de

+49 (0)228 3821 1947

 

Michaela Fersch

michaela.fersch-at-dlr.de

+49 (0)228 3821 1268

 

Ralph Schuster

ralph.schuster-at-dlr.de

+49 (0)228 3821 1233

 

Strona internetowa programu

http://www.ejprarediseases.org/


Materiały do pobrania:

 Call text
 Guidelines for applicants
 Wzór wniosku międzynarodowego (pre-proposal form)
 Informacja dla wnioskodawców
 Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Wzór wniosku polskiego z załącznikami zostanie przesłany wykonawcom, którzy znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finasowania tuż po jej publikacji.