Szybka Ścieżka w 2020 – co nowego?

Od 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. To przedsiębiorca decyduje jaka forma współpracy umożliwi mu najlepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektu badawczo-rozwojowego.

Terminy i budżety konkursów

 • Szybka Ścieżka dedykowana branży urządzeń grzewczych, budżet konkursu 200 mln zł, nabór wniosków od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Ogłoszenie konkursu 8 listopada czytaj więcej ...
 • Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) realizujących projekt poza województwem mazowieckim, budżet 1200 mln zł. Ogłoszenie konkursu 7 stycznia 2020 r., nabór wniosków od 7 lutego 2020r. do 1 czerwca 2020 r. czytaj więcej ...
  • Konkurs podzielony jest na cztery rundy (Uwaga! Rundy I-II oraz III-IV mają innych adresatów):
   • od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda), od 7 marca do 3 kwietnia 2020 r. (II runda) – można składać projekty realizowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo duże oraz w konsorcjach złożonych z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych).
   • od 4 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. (III runda), od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (IV runda) - można składać projekty realizowane samodzielnie przez MŚP, w konsorcjach złożonych wyłącznie z MŚP, w konsorcjach złożonych wyłącznie z MŚP i jednostek naukowych.
 • Szybka Ścieżka dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence spoza województwa mazowieckiego, budżet 50 ml zł. Ogłoszenie konkursu 14 stycznia 2020 r., nabór wniosków od 14 lutego 2020 r. do 30 września 2020 r.
 • Szybka Ścieżka dla przedsiębiorców (MŚP i duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Ogłoszenie konkursu 1 lipca 2020 r., nabór wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.Nie jesteś pewien, czy Twój pomysł może uzyskać dofinansowanie? Skorzystaj z Innovation Coach czytaj więcej ...

Znajdź nas

     
Ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), szczegółowe zasady i kryteria oceny projektów, konkretne przykłady Beneficjentów, którzy realizują innowacyjne projekty dofinansowane z Szybkiej Ścieżki, a także indywidualne spotkania z Ekspertami NCBR – o tym wszystkim dowiesz się podczas spotkania w Twoim mieście. Więcej na www.ncbrdlafirm.pl 

Informacje o konkursach w ramach POIR dostępne są na naszej stronie internetowej, a materiały ze spotkań informacyjnych na naszym kanale NCBRnews