Spotkanie z przedstawicielami funduszy BRIdge Alfa ws. skutków rozporządzenia Omnibus

04.09.2018

3 września 2018 r. w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyło się kolejne z cyklu spotkań z przedstawicielami funduszy BRIdge Alfa. Tematem spotkania były działania niezbędne do podjęcia w programie ze względu na wejście w życie tzw. rozporządzenia Omnibus.

W spotkaniu z ponad 60 przedstawicielami funduszy Alfa udział wzięli: dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agnieszka Tykarska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW, Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, MIR, Włodzimierz Kuc, p.o. dyrektora Działu Inwestycji B+R NCBR wraz z zespołem.

W pierwszej części spotkania NCBR zaprezentował informacje o pracach i analizach przeprowadzonych przed wejściem w życie Rozporządzenia, aktualne uwarunkowania formalno-prawne dot. realizacji programu oraz dalsze kroki w BRIdge Alfa.

Podczas dyskusji w drugiej części spotkania przedstawiciele MNiSW, MIR i NCBR odpowiadali na liczne pytania funduszy BRIdge Alfa dot. skutków wejścia w życie Rozporządzenia oraz planowanych, dalszych działań w programie.

Prezentacja dot. BRIdge Alfa (link)

Wstecz