Konkurs 1/1.3.1/2017 BRIDGE ALFA - skład Komisji Oceny Projektów

03.12.2018

W związku z zakończeniem konkursu nr 1/1.3.1/2017/POIR, BRIDGE ALFA, Poddziałanie 1.3.1 POIR „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
Załącznik: Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz