Spotkanie z przedstawicielami funduszy BRIdge Alfa ws. zmian w programie Bridge Alfa w związku z rozporządzeniem Omnibus

31.10.2018

30 października 2018 roku w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju miało miejsce następne spotkanie z przedstawicielami funduszy BRIdge Alfa. Jego tematem były planowane zmiany w programie, będące skutkami wejścia w życie tzw. rozporządzenia Omnibus.

W spotkaniu, poza ponad 60 przedstawicielami funduszy BRIdge Alfa, udział wzięli: dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agnieszka Tykarska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW, Katarzyna Kaczkowska, zastępca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, MIR, Włodzimierz Kuc, p.o. dyrektora Działu Inwestycji B+R NCBR wraz z zespołem.

W pierwszej części spotkania NCBR zaprezentował wypracowane wraz z MNiSW oraz MIR stanowisko w zakresie dopuszczalnych zmian w programie BRIdge Alfa oraz dalszych kroków, które NCBR podejmie w celu ich wprowadzenia.

Po prezentacji, w drugiej części spotkania, przedstawiciele MNiSW, MIR oraz NCBR odpowiadali na pytania ze strony funduszy BRIdge Alfa na temat dalszych działań.

Prezentacja ze spotkania

Wstecz