Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems

ECSEL JU 2020

I kwartał 2020

 

2.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

I kwartał 2020
IV kwartał 2020

 

3.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

ICT for Resilient, Secure and Safe Society

EIG CONCERT-Japan 7 Call

II kwartał 2020

 

4.
Jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa

Projekty współpracy międzynarodowej, choroby serca i układu krążenia,

5. Konkurs ERA-CVD Cardiovascular Diseases JTC2020

14.01-02.04.2020

 

5.
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 29. Konkurs

12.12.2019-25.03.2020

 

6.
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 30. Konkurs

II kwartał 2020

 

7.
Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

PolLux IX / CORE 2020

I-II kwartał 2020

 

8.
Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

Współpraca dwustronna polsko-izraelska

styczeń - kwiecień 2020

 

9.
Konsorcja naukowe, przedsiebiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA nabór 2020 - program międzynarodowy

18.05.2020 - 18.09.2020

 

10.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 2. nabór wniosków międzynarodowych - program międzynarodowy

III kw. 2020 r.

 

11.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

Technologie morskie

ERA-NET MarTERA Call 2020

I 2020 - III 2020

 

12.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

Dieta, żywienie

ERA-HDHL Call 2020 PREVNUT

I 2020 - IV 2020

 

13.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

ICT, energia, żywienie, zdrowie

Współpraca Polska - Turcja 4. konkurs

XII 2019 - III 2020

 

14.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia

ERA-NET CORE Organic Cofund

III - IV kw. 2020

 

15.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

badania stosowane realizowane przez kobiety

Small Grant Scheme 2020 Call

III kw. 2020 r.

 

16.
Osoby prawne (podmioty publiczne lub prywatne, organizacje działające dla zysku i niedziałające dla zysku, a także organizacje pozarządowe, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa) z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu

Miasta przyszłości: usługi i rozwiązania

IdeaLab Call

II kwartał 2020

 

17.
Grupy podmiotów; organizacje badawcze; przedsiębiorcy

Nauki rolnicze, produkcja roślinna

ERA-NET CO-FUND SusCrop II konkurs

I kwartał 2020

 

18.
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (badania naukowe lub prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa)
Pobudzenie inicjatywy i aktywowanie kreatywnych naukowców, innowatorów i technologicznych wizjonerów oraz ukierunkowanie ich prac w kluczowych dla obronności i bezpieczeństwa państwa obszarach i zakresach tematycznych, mających na celu przełamywanie barier technologicznych i technicznych, skutkujących opracowaniem nowoczesnych materiałów, podzespołów, zespołów i układów, które docelowo będą wykorzystane do rozwoju nowych wzorów sprzętu wojskowego, integracji systemów i urządzeń, służących podniesieniu bezpieczeństwa państwa.

Program 1/SZAFIR/2020

20.01.2020 - 28.02.2020

 

19.
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Konkurs nr 11/2020

III kwartał 2020

 

20.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.
Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wspieranie badań nad zaprojektowaniem ergonomicznych i efektywnych kosztowo metod dostosowywania produktów
do specyficznych potrzeb użytkowników wraz z zastosowaniem nowych technologii (np. aplikacje komputerowe służące do nauki programowania dla osób z niepełnosprawnościami do alternatywnej komunikacji).

Program badań nad dostępnością I - program krajowy

I - II kwartał 2020

 

21.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG II - program strategiczny

I kwartał 2020

 

22.
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

Eurostars-2 2. nabór wniosków krajowych - program międzynarodowy

I kwartał 2020

 

23.
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

IV kwartał 2019 - I kwartał 2020

 

24.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.
Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

I - II kwartał 2020

 

25.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i nowoczesnych technologii materiałowych objętych zakresem tematycznym Konkursu

Konkurs TECHMATSTRATEG III - program strategiczny

30.12.2019 - 30.03.2020

 

26.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO IV - program krajowy

29.11.2019 - 30.06.2020

 

27.
Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze woj. śląskiego oraz jedna jednostka naukowa

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z woj. Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem” - 4.1.1 POIR

30.09.2019 - 29.01.2020

 

28. 
Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: INNOWACYJNE NAWOZY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

14.11.2019 - 14.01.2020

 

29.
Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: URZĄDZENIA GRZEWCZE

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka

09.12.2019 - 31.03.2020

 

30.
Konsorcja, w których skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum)  
oraz jedna jednostka naukowa.
Przynajmniej jeden podmiot musi mieć siedzibę lub oddział na obszarze województwa lubelskiego i wskazać to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z woj. lubelskim - 4.1.1 POIR

15.11.2019 - 31.01.2020

 

31.
Przedsiębiorstwa, konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Sektor producentów gier wideo: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Konkurs Game INN 1.2 POIR

16.12.2019 - 16.03.2020

 

32.
Konsorcjum w którego skład wchodzi min 1 jednostka naukowa i przedsiębiorstwo

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne
4.1.4 POIR

03.02 - 03.04.2020

 

33.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie rozwoju młodej kadry naukowej, a w szczególności wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową.

Konkurs LIDER XI - program krajowy

16.01.2020 - 16.03.2020

 

34.
Grupy podmiotów; przedsiębiorcy

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

VII konkurs PL-IL - program międzynarodowy - planowany termin

I kwartał 2020

 

35.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Surowce mineralne

ERA-MIN 2 - Call 2019 - program międzynarodowy

1.11.2019 - IV 2020

 

 36.

 

Konkurs GOSPOSTRATEG III - program strategiczny

II kwartał 2020

 

 37.

 

Konkurs TANGO V - program krajowy

IV kwartał 2020 - II kwartał 2021

 

 38.

Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

Infrastruktura badawcza (OPI)
4.2 POIR (Konkurs 4/4.2/2020)

05.03.2020 - 05.05.2020

 

39.
Konsorcjum w którego skład wchodzi min. 1 jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe)

Konkurs Projekty aplikacyjne
4.1.4 POIR (Konkurs 1/4.1.4/2020

01.07.2020 - 31.07.2020

 

40.
Konsorcja. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A. - INGA 4.1.1 POIR (Konkurs 4/4.1.1/2019)

03.02 - 06.07.2020

 

41.
Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z jednostką naukową).

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 1/1.1.1/2020)

07.02 - 01.06.2020

 

42.
MŚP.

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Seal of excellence (Konkurs 2/1.1.1/2020)

14.02 - 30.09.2020

 

43.
Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (w tym z jednostką naukową).

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być
uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka (Konkurs 3/1.1.1/2020)

03.08 - 14.09.2020

 

44.
Naukowcy, studenci, koła studenckie, wynalazcy

Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób

Wielkie Wyzwanie - Energia

01.10.2019 - III kwartał 2020