Adresat

Przeznaczenie

Dane konkursu

Planowana data naboru

 

1. 
Jednostki naukow
e, przedsiębiorcy, konsorcja

Choroby rzadkie

EJP RD - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

2. 
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 30. Konkurs

II kwartał 2020 - 30.09.2020

 

3. 
Konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa z sektora MŚP

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

EUREKA nabór 2020 - program międzynarodowy

18.05.2020 - 18.09.2020

 

4. 
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja naukowe

rolnictwo, żywność, procesy i technologie żywieniowe. Ekologia

ERA-NET CORE Organic Cofund

IV kwartał 2020

 

5. 
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

badania stosowane realizowane przez kobiety

Small Grant Scheme 2020 Call

IV kwartał 2020

 

6. 
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Konkurs nr 11/2020
1 Runda

IV kwartał 2020

 

7.
Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca. Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu.

B + R (konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa).

Konkurs nr 2/SZAFIR/2020
(w ramach programu pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR)

III kwartał 2020

 

8. 
Jednostki naukowe i przedsiębiorca (pojedynczo i w konsorcjach)

Poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi”

08.06.2020 - 25.09.2020

 

9. 
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy (MŚP, Start-up)

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

Współpraca Polska-Niemcy (4. konkurs) - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

10. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany każdorazowo w Regulaminie konkursu. Na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, block chain

Infostrateg I – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

III - IV kwartał 2020

 

11. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych

Konkurs TANGO V - program krajowy

IV kwartał 2020 - II kwartał 2021

 

12. 
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych

Konkurs GOSPOSTRATEG IV (konkurs na wykonawców projektów zamawianych) - program strategiczny

24.07.2020 - 22.09.2020

 

13.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

energia

Konkurs Nowe technologie w zakresie energii I - program strategiczny

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

14. 
Konsorcum, w którego skład wchodzi min. 1 jednostka naukowa i 1 przedsiębiorstwo.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZSYSTEM S.A. - INGA 4.1.1 POIR (Konkurs 4/4.1.1/2019)

03.02 - 09.10.2020

 

15. 
Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Działanie POIR 1.1.1 Seal of excellence (Konkurs 2/1.1.1/2020)

14.02 - 30.09.2020

 

16. 
Naukowcy, studenci, koła studenckie, wynalazcy

Opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób

Wielkie Wyzwanie - Energia

01.01.2020 –

31.10.2020

 

17. Akceleratory technologiczne Uczelnie

podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną

e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych"

25.09.2020-02.10.2020

 

18.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy, konsorcja

Medycyna personalizowana

ERA PerMed - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 

19. 
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Agrotech

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "AGROTECH"

10.09.2020 - 06.11.2020

 

 

20.
Przedsiębiorcy (MŚP, duże) oraz konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych)

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). Ścieżka tematyczna: Koronawirusy

 

Działanie POIR 1.1.1 Szybka ścieżka "Koronawirusy" (Konkurs 5/1.1.1/2020)

 

06.05.2020 – 31.12.2020

 

21.
Konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa z sektora MŚP

 

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe)

 

GlobalStars nabór 2020 z Singapurem - program międzynarodowy

 

08.06.2020 - 15.10.2020

 

22.
Organizacje badawcze, przedsiębiorcy

 

Training and Education on High Performance Computing - H2020-JTI-EuroHPC-2020-03

 

EuroHPC Joint Undertaking (H2020-JTI-EuroHPC-2020-3)

 

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021

 

23.
Jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja

 

Rolnictwo

 

EJP Soil program międzynarodowy

 

I-II kwartał 2021

 

24.
Przedsiębiorcy (udział obligatoryjny), organizacje badawcze (udział warunkowy), konsorcja

Nanomedycyna

EuroNanoMed III - program międzynarodowy

IV kwartał 2020

 


25.
Zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research)

Inicjatywa CORNET: 31. Konkurs

IV kw 2020-I kw 2021

 

26.
Organizacje badawcze; przedsiębiorcy (MŚP; duży)

B+R (badania przemysłowe, prace rozwojowe)

AAL Call 2021

grudzień 2020

 

27.
Przedsiębiorcy;
Grupy podmiotów z udziałem przedsiębiorcy

Badania przemysłowe, prace rozwojowe

ERA-NET ENERDIGIT (MICall20)

III - IV kwartał 2020

 

28.
Uczelnie

Utworzenie w ramach lub przy uczelni Centrum wiedzy o dostępności

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

24.08 - 20.10.2020

 

29.
Młodzi naukowy, organizacje badawcze (publiczna lub prywatna) prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe

Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy

Konkurs w Programie LIDER
- XII edycja

IV kwartał 2020
- I kwartał 2021

 

30.
Katalog Wnioskodawców uszczegóławiany jest każdorazowo w Regulaminie konkursu. Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, stąd na obecnym etapie brak opracowanego Regulaminu konkursu.

Infrastruktura B+R

INFRASTARt

IV kwartał 2020 - I kwartał 2021