Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursie Ścieżka dla Mazowsza

25.10.2019

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” wpłynęło 212 wniosków, które zostały poddane wstępnej ocenie. W wyniku oceny 197 wniosków uzyskało pozytywną opinię, 13 wniosków uzyskało negatywną opinię oraz 1 wniosek został wycofany.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że Wnioskodawcy, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania, zostaną o tym pisemnie poinformowani.

Lista wniosków spełniających kryteria oceny wstępnej
Lista wniosków niespełniających kryteriów oceny wstępnej

Wstecz