Wyniki procedury odwoławczej w ramach konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza”

07.05.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończona została procedura odwoławcza od oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu ,,Ścieżka dla Mazowsza”. Od negatywnej oceny wniosków wniesiono 45 protestów, z czego 9 z nich zostało przekazanych do ponownego rozpatrzenia.

W wyniku ww. oceny 3 wnioski oceniono pozytywnie. Tym samym projekty o nr MAZOWSZE/0086/19, MAZOWSZE/0111/19, MAZOWSZE/0207/19 zostały rekomendowane do dofinansowania. Łączna kwota rekomendowanych do dofinansowania projektów wynosi 18 715 242,03 PLN oraz 6 wniosków oceniono negatywnie.

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie
Lista rankingowa wniosków ocenionych negatywnie

Wstecz