Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 5 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

H2020-ECSEL-2020-1-IA i H2020-ECSEL-2020-2-RIA

Temat konkursu:

H2020-ECSEL-2020-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
H2020-ECSEL-2020-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)

Zakres konkursu:
ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2020

Wnioskodawcy:

  • Organizacje badawcze
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa

Data otwarcia naboru wniosków:
5 lutego 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:
5 maja 2020 r., 17:00 CET (I etap - wnioski wstępne)
16 września 2020 r., 17:00 CET (II etap - wnioski pełne)

Nabór wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Funding and Tenders Portal:
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020#stronggeneral-calls-informationstrong


Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 EUR.

Status prawny konkursu:

• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2019, poz. 1770)
• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl

Kontakt w ECSEL JU:
e-mail: calls-at-ecsel.europa.eu

Link do dokumentów konkursowych:

https://www.ecsel.eu/calls/calls-2020#strongcall-documentsstrong

Strona internetowa programu:

https://www.ecsel.eu

Materiały do pobrania: