Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że Instytut Wysokich Ciśnień realizuje na zlecenie NCBiR projekt zamawiany pt. „Magazynowanie Wodoru” Zlecenie Nr. 113/18/PU-Faza 2”. Tytuł wniosku: „Bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii z ciągłym monitorowaniem szczelności.” Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii i wykonanie zbiornika o określonej konstrukcji i deklarowanych parametrach. Realizowany przez IWC PAN zbiornik charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji oraz dużą gęstość zmagazynowanej energii. Oferowane rozwiązanie zapewnia wysoką uniwersalność z puntu widzenia aplikacji. Docelowo istnieje możliwość wykonania i instalacji zbiornika w samochodach z ogniwem paliwowym FCEV, ale również stacjonarnych zbiorników o dużej objętości magazynowanego wodoru. Zakończona została Faza II powyższego projektu (02.03.2020), w wyniku której powstał prototypowy model oferowanego zbiornika w skali. Tego typu (pomniejszone) rozwiązanie można zainstalować w małych urządzeniach mobilnych np. dron, rower, … itp.
Uprzejmie prosimy wszystkie podmioty zainteresowane powyższym rozwiązaniem o składanie ofert na udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.