Aktualizacja wzorów dokumentów – Warunków naboru oraz Wniosku o dofinansowanie

27.04.2020

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Wzoru wniosku o dofinansowanie oraz Warunków naboru w zakresie Klauzul informacyjnych związanych z art. 13 i 14 RODO. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o korzystanie z aktualnych dokumentów. Podmioty, które już złożyły wniosek o dofinansowanie, zostaną poproszone o przesłanie zaktualizowanych Klauzul informacyjnych.

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie naboru.

Wstecz