Informujemy o aktualizacji wielkości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów złożonych w naborze prowadzonym w ramach przedsięwzięcia Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

25.08.2020

Na podstawie punktu 3 Warunków naboru wniosków o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”, mając na względzie bardzo duże zainteresowanie a co za tym idzie liczbę złożonych wniosków oraz cel prowadzonego naboru, mającego dostarczyć rozwiązania służące prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uznało za zasadne zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów złożonych w tym naborze z kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych) do  kwoty 120 mln zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). 

Wstecz