Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie CyberSecIdent IV konkurs

03.08.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r. wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 119 076 445,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów całkowitych 153 036 882,00 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.

Wstecz