Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie CyberSecIdent IV konkurs

11.08.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w ramach naboru wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 136 851 597,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów całkowitych 170 842 620,00 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena wstępna złożonych wniosków.

Wstecz