Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach IV konkursu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

08.09.2020

Uprzejmie informujemy, iż w ramach IV konkursu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość łącznie wpłynęło 15 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły wszystkie kryteria oceny wstępnej i tym samym zostały ocenione pozytywnie.
Wnioski spełniające wszystkie kryteria oceny wstępnej skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Lista pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz