Wirtualne spotkanie Informacyjne dot. III konkursu e-Pionier GovTech realizowanego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (25.09.2020 r.)