Aktualizacja „Planu Działania na rok 2019”

06.09.2019

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Dyrektor NCBR, Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki, zatwierdził zaktualizowany „Plan Działania na rok 2019” dla osi III PO WER (wersja 2019/5). Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały nr 267 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 sierpnia br. w fiszce konkursu „Projektowanie uniwersalne” i dotyczą przede wszystkim:

  • przeniesienia realizacji konkursu z Działania 3.1 do 3.5;
  • wprowadzenia dodatkowego kryterium dostępu (obecne kryterium nr 3) wraz z odpowiednim wskaźnikiem rezultatu oraz wskaźnikiem produktu.

Aktualna wersja „Planu Działania na rok 2019” dostępna jest w zakładce Roczne plany działania.

Wstecz