Terminy spotkań panelowych: runda czwarta (lipcowa) – konkurs 1/1.1.1/2019

09.09.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 7 ust. 11 Regulaminu Konkursu 1/1.1.1/2019 uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Seal of excellence dla czwartej rundy konkursu (trwającej od 1 do 30 lipca 2019 r.) zaplanowane zostały w dniu 24 października 2019 r.

Informacja o dokładnej godzinie i miejscu spotkania przesyłana zostanie Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie spotkania panelowe w ramach ww. konkursu organizowane będą w Warszawie w siedzibie NCBR.

Wstecz