Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 1/4.1.1/2019 w ramach poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”

09.09.2019

Uprzejmie informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1/4.1.1/2019 (Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Dolnośląskim) w poddziałaniu 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”. Zasadnicze zmiany w dokumencie pojawiły się w § 17 (uproszczono tryb zmian umowy).

Wstecz