Moduły zajęć projektowania uniwersalnego – konsultacje społeczne

09.09.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 9 września 2019 r. rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu pt. „Moduły zajęć PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO w ramach wybranych obszarów kształcenia”.

Dokument będzie stanowił integralną część Regulaminu konkursu „Projektowanie uniwersalne” realizowanego w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszelkie uwagi i pomysły należy zamieścić w formularzu dostępnym pod linkiem a formularz kierować na adres projektowanie@ncbr.gov.pl do dnia 16 września 2019 r.

Szczegóły dotyczące planowanego konkursu dostępne są pod adresem: www.ncbr.gov.pl - > Fundusze europejskie -> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - > Dokumenty -> Roczne plany działania - > Plan Działania na 2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. po uchwale Komitetu Monitorującego nr 262.

Wstecz