Czwarty konkurs w ramach współpracy Polska – Berlin/Brandenburgia – informacja o wynikach oceny formalnej i przekazaniu wniosków do oceny merytorycznej

10.09.2019

Informujemy, że w czwartym konkursie w ramach współpracy Polska – Berlin/Brandenburgia w obszarze fotoniki wpłynęły 4 wnioski.

Wnioski spełniające wymogi formalne po stronie polskiej oraz berlińskiej i brandenburskiej prezentuje poniższa lista:

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Status wniosku

Uwagi

1

POLBER-4/Milewianse/0001/2019

 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ;

LARS LIGHTING Sp. z o. o.

 

spełnia wymogi formalne

rekomendowany do oceny merytorycznej

2

POLBER-4/Iewel/0002/2019

 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN;

Graphene Light Project spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

spełnia wymogi formalne

rekomendowany do oceny merytorycznej

3

POLBER-4/AI-ARTIQ/0003/2019

Creotech Instruments Spółka Akcyjna;

Uniwersytet Warszawski

 

spełnia wymogi formalne

rekomendowany do oceny merytorycznej

4

POLBER-4/ROYCE/0004/2019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

PIKTIME SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

spełnia wymogi formalne

rekomendowany do oceny merytorycznej

Wstecz